Uspořádané akce v roce 2012

Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec uspořádalo v roce 2012 následující akce:

 

Středa 12. prosince 2012: Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec - křest knihy Miloslava Svitáka "Boj v lehkém opevnění"

V 17 hodin započal křest knihy "Boj v lehkém opevnění", která pojednává především o tom, jakým způsobem a prostředky měla čs. armáda v roce 1938 hájit lehké opevnění a jak měla německá armáda toto opevnění napadat a dobývat. Pro křest knihy bylo vybráno pěkné datum: 12. 12. 2012. Šlo o pohodové setkání zejména milovníků vojenské historie. Knihu si můžete objednat zde.

Zobrazit:    Fotogalerie    Pozvánka

Napsali o akci:  článek: Jindřichohradecký deník, 13. prosince 2012, str. 2. / Měsíční zpravodaj novobystřických občanů, ročník 15, číslo 1, leden 2013, str. 6. / Rozhovor s Miloslavem Svitákem: 5+2 dny Jindřichohradecko, 10. ledna 2013, číslo 2, ročník II., str. 6.

 

Víkend 8. a 9. prosince 2012: Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec - mimořádná prohlídka Muzea čs. armády 1938 J. Hradec a zahájení prodeje knihy "Boj v lehkém opevnění"

Tento víkend se nesl ve znamení adventních trhů na Státním hradu a zámku v J. Hradci. Při té příležitosti bylo mimořádně otevřeno i Muzeum čs. armády 1938, kde návštěvníci spatřili i exponáty, které nebývají běžně vystavené. Zájemci si zde mohli také zakoupit právě vydanou knihu "Boj v lehkém opevnění", která tu byla - na prvním místě v celé České republice - poprvé v prodeji.

Zobrazit:    Fotogalerie     Plakát

Napsali o akci:  článek: Měsíční zpravodaj novobystřických občanů, ročník 14, číslo 12, prosinec 2012, str. 4.

 

Sobota 1. prosince 2012: Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec - křest knihy Jiřího Šaška "Pod palbou!" a obrazů Ondřeje Soukupa

V sobotu 1. prosince ve 14 hodin proběhl v Muzeu čs. armády 1938 na Státním hradu a zámku v J. Hradci slavnostní křest nové knihy od Jiřího Šaška „Pod palbou!“, která přináší příběhy leteckých bojů za 2. světové války nad územím Československa a zabývá se i leteckou bitvou nad Jindřichohradeckem ze srpna 1944. Na akci byla představena a pokřtěna i vydaná série leteckých obrazů, výjevů z leteckých bojů nad našim územím, od Ondřeje Soukupa z J. Hradce. Setkání se zúčastnilo na dvě desítky pozvaných hostů, zejména fanoušků historie letectví, ale i osobností hradeckého kulturního a veřejného života.

Zobrazit:    Fotogalerie    Akci natáčela televize R1 Jih: zobrazit film

Napsali o akci:  článek: Jindřichohradecký deník, 6. prosince 2012, str. 2.

 

Sobota 29. září 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - připomínka 74. výročí mobilizace čs. armády

U příležitosti 74. výročí mobilizace čs. armády a přijetí mnichovského diktátu byla od 10 do 17 hod. uskutečněna prohlídka dvou vyzbrojených a vybavených objektů lehkého opevnění. V obou pevnůstkách prováděli průvodci odborný výklad, přičemž v hlavním expozičním objektu byl výklad v rámci výročí mobilizace zaměřen na otázku zajištění obrany jihovýchodních Čech před útokem nacistického Německa. Touto akcí, na kterou přišla více než stovka návštěvníků, se zároveň Muzeum rozloučilo s letní sezónou 2012.

 

Pátek 24. srpna 2012: Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec - vernisáž leteckých obrazů ze série Letecká bitva nad Jindřichohradeckem

V rámci probíhající výstavy leteckých obrazů, zřízené v prostorách Muzea čs. armády na Státním hradu a zámku J. Hradec, proběhlo od 18 hod. setkání k 68. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem. Na akci představili autoři obrazů Jiří a Ondřej Soukupovi tři svá nová díla ze série Letecká bitva nad Jindřichohradeckem, přičemž se největší pozornosti těšil obraz Liberátoru "Flak Shak" (viz pozvánka), který byl sestřelen německými stíhači nad Krvavým rybníkem. Poté u sklenky vína následovala diskuse návštěvníků s autory obrazů a expozice.

Zobrazit:    Fotogalerie

 

Sobota 4. srpna 2012: Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec - zahájení výstavy obrazů Letecká bitva nad Jindřichohradeckem

V prostorách Muzea čs. armády na Státním hradu a zámku v J. Hradci byla zahájena výstava leteckých obrazů Ondřeje a Jiřího Soukupa, zaměřená na čs. letectvo v Anglii za 2. světové války a leteckou bitvu nad Jindřichohradeckem v srpnu 1944.

 

 

Sobota 21. července: Muzeum čs. opevnění Klášter - zahájení prodeje průvodce muzeem čs. opevnění

Tento den byl návštěvníkům představen nový tištěný průvodce Muzea čs. opevnění Klášter, který byl vydán u příležitosti 20. výročí založení muzea. Brožura seznamuje čtenáře s výstavbou opevnění na Jindřichohradecku a s přípravami na jeho obranu v období tzv. mnichovské krize, s budováním opevnění v prostoru rybník Osika – Staré Město p. L. a především s Muzeem čs. opevnění Klášter. Publikace má 16 stran A4, černobílé i barevné fotografie, výkresy, mapu. Průvodce si můžete objednat zde.

Zobrazit:     Plakát    Titulka brožury

 

Prodloužený víkend 5., 6., 7. a 8. července 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - velká prohlídková akce

Ve čtvrtek 5. července a pátek 6. července byly od 10 do 17 hod. zpřístupněny 3 objekty muzea a v sobotu 7. července a neděli 8. července ve stejném čase 2 objekty muzea. Ve všech bunkrech prováděli průvodci v dobových uniformách, kteří návštěvníky seznamovali s historií čs. opevnění.

Prohlídka opevnění byla v pátek 6. července obohacena o dvě speciální akce:

Pátek 6. července 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - slavnostní otevření prohlídkové trasy

V 11 hod. došlo za účasti veřejnosti k slavnostnímu otevření nové prohlídkové trasy "Klášter", znovu obnovené u příležitosti 20. výročí založení muzea. Na úvod provozovatel muzea, Miloslav Sviták, připomenul návštěvníkům začátky budování expozic a poté následovala komentovaná prohlídka celé trasy.

Pátek 6. července 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - ukázka výzbroje, výstroje a činnosti resortních složek Stráže obrany státu

Ve 14 hod. proběhla krátká ukázka výzbroje, výstroje a činnosti resortních složek Stráže obrany státu (byla zřízena v r. 1936 především k obraně pohraničí a skládala se z příslušníků finanční stráže, četnictva, policie a vybraných záložníků z řad čs. armády), které se zúčastnili členové KVH 29. pěší pluk J. Hradec. Návštěvníci se tak seznámili s nelehkou službou, kterou příslušníci Stráže obrany státu vykonávali v roce 1938.

Zobrazit:    Fotogalerie

 

Čtvrtek 21. června 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - oslava 20. výročí založení muzea

Dne 21. června 2012 proběhla od 16 hodin za účasti starosty Nové Bystřice, Starého Města pod Landštejnem, zástupce Okresního ředitelství PČR J. Hradec a dalších pozvaných hostů oslava 20. výročí založení Muzea čs. opevnění Klášter. V úvodu hovořil provozovatel muzea, Miloslav Sviták, o založení muzea, jeho budování a nelehkých začátcích. Připomenul, jak se několikrát stalo cílem násilného poškozování a dokonce i vykradení expozičního objektu. Nechyběl ani „narozeninový“ dort s nápisem 20 let MUZEA, který si oslavenec, tedy Muzeum čs. opevnění Klášter, zajisté zaslouží.

Zobrazit:     Fotogalerie     Pozvánka

Napsali o akci:  článek: Měsíční zpravodaj novobystřických občanů, ročník 14, číslo 8, srpen 2012, str. 6,7. / Rozhovor s Miloslavem Svitákem: 5+2 dny Jindřichohradecko, 6. září 2012, číslo 11, ročník I.

 

Úterý 8. května 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter - připomínka 67. výročí porážky nacistického Německa. Zahájení turistické sezóny

O prodlouženém víkendu 5. - 8. května bylo poprvé v tomto roce zpřístupněno pro veřejnost Muzeum čs. opevnění Klášter. Jako termín zahájení sezóny bylo symbolicky vybráno 67. výročí konce 2. světové války.

Napsali o akci:  článek: Jindřichohradecký deník, 7. května 2012, str. 3.

 

Další události roku 2012

 

Květen 2012: Muzeum čs. opevnění Klášter a Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec byly začleněny do mezinárodního projektu - průvodce "MUZEA tří regionů"

V květnu 2012 vyšel průvodce "MUZEA tří regionů", do kterého byly zařazeny významné historické, umělecké a kulturní nestátní expozice Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Prezentace tohoto bedekru muzeí proběhla 25. května 2012 v Muzeu skla ve Frauenau v Rakousku. Mezi subjekty, které reprezentují jižní Čechy, bylo vybráno i Muzeum čs. opevnění Klášter a Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec. Zařazení obou muzeí do bedekru se pro nás stalo prestižní záležitostí a hlavně výzvou k dalšímu rozvoji a zkvalitnění expozic.

 

Přejít na:

Zpět na úvod   

Akce v roce 2011

Nabídka literatury o čs. opevnění