Níže nabízené publikace si můžete objednat na emailové adrese:

svitak.miloslav@seznam.cz

Pokyny při objednávce: Při objednávce, prosím, uveďte název a počet objednaných titulů, dodací adresu a způsob placení (dobírkou nebo bankovním převodem na účet). V případě placení bankovním převodem Vám zašleme číslo našeho účtu. Objednané tituly Vám budou zaslány do 7 pracovních dnů. Poštovné: při placení bankovním převodem 60 Kč, při placení dobírkou 100 Kč. Osobní odběr: Publikace lze také odebrat osobně po vzájemné domluvě (svitak.miloslav@seznam.cz), a to celoročně v Jindřichově Hradci či v letních měsících přímo na Muzeu čs. opevnění Klášter a Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec.

Zvláštní nabídka: Pouze u nás můžete získat níže uvedené publikace s podpisem či věnováním autora. V případě Vašeho zájmu, sdělte toto při objednávce.

Nabídka knižních titulů:

 

Novinka! Právě vyšlo:

Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938

Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského oddělení I. sboru.

    Kniha se věnuje událostem, které proběhly od 12. září 1938 do 11. října 1938 v západních a jižních Čechách a den po dni sleduje dění v této oblasti - zejména ozbrojené konflikty mezi čs. silami a henleinovci (Sudetoněmeckým Freikorpsem) - pohledem zpravodajského oddělení velitelství I. sboru. Kniha především čerpá z archivních materiálů a přináší i údaje o obětech z řad čs. bezpečnostních orgánů a čs. armády.

    Kniha má 272 stran formátu 165x235 mm na křídovém papíře a je doplněná dobovými i současnými fotografiemi a mapkami. Kniha je vázaná s pevnými deskami.

     Náhled do knihy

     Cena: 290 Kč

   

Boj v lehkém opevnění

Druhé aktualizované a rozšířené vydání!

    Jaká byla hodnota hlavního obranného postavení čs. armády v září 1938 a jakou úroveň vycvičenosti v boji v lehkém opevnění vykazovaly jednotky, které ho obsazovaly? Jak se osádky opevnění připravovaly na útok německé armády a jakým způsobem mu měly čelit? Jak byly budovány zákopy, překážky a jak měli vojáci na linii opevnění bojovat s nepřátelskými tanky a letadly? Měly objekty lehkého opevnění slabiny? Co dostaly osádky objektů za úkol dělat v případě obklíčení, kdo jim měl přijít pomoci a byla možnost jejich vysvobození vůbec reálná? Jakými prostředky chtěla německá armáda prolomit čs. obranu a jakou vypracovala taktiku napadení jednotlivých pevnůstek? A jak vlastně hodnotili lehké opevnění velitelé útvarů, které ho obsazovaly a měly ho bránit?

    Na tyto a další otázky vám odpoví kniha Boj v lehkém opevnění, jež byla zpracována na základě dlouholetého studia archivních dokumentů a provedených terénních průzkumů. Knihu doplňují nákresy, které zobrazují možný průběh bojů v lehkém opevnění, fotografie, včetně dobových, a malby.

    Kniha má 300 stran formátu A5 na křídovém papíře, z toho 6 stran barevných obrazových příloh. Součástí je 109 fotografií (dobových i současných), nákresů a schémat. Vyšlo v prosinci 2012. Náklad: 1.000 ks.

     Náhled do knihy     Obsah knihy

     Cena: 250 Kč

     Křest knihy 12. prosince 2012 v Muzeu čs. armády J. Hradec

 

Muzeum čs. opevnění Klášter - průvodce muzeem (2. vydání)

   Druhé vydání oblíbeného průvodce muzeem opevnění. Brožura seznamuje čtenáře s výstavbou opevnění na Jindřichohradecku a s přípravami na jeho obranu v období tzv. mnichovské krize, s budováním opevnění v prostoru rybník Osika - Staré Město p. L. a především s Muzeem čs. opevnění Klášter.

    Publikace má 16 stran formátu A4, černobílé i barevné fotografie, výkresy, mapu. Vyšlo v dubnu 2015. Náklad: 2.000 ks.

      Cena: 35 Kč

 

Boj v lehkém opevnění

   Obsahuje důležité a doposud nezveřejněné dokumenty, vypracované špičkami čs. armády v létě 1938, které se týkají bojové činnosti na linii lehkého opevnění: „Směrnice pro boj a službu v lehkém opevnění“, „Desatera pro velitele objektu, čety, roty, praporu“ a obsahuje i studii „Útok na stálá opevnění - možnosti“, ve které čs. hlavní štáb informuje podřízené útvary o možném způsobu dobývání opevnění ze strany německé armády. Publikace předkládá kromě dokumentů, doplněných dobovými nákresy, také studii, v níž jsou na 12 obrazových schématech zachyceny způsoby bojové činnosti na linii LO - prolamování opevnění a dobývání jednotlivých objektů za pomoci úderných jednotek, tanků, dělostřelectva a letectva nepřítele.

    Publikace má 120 stran formátu A5 na křídovém papíře, barevné i černobílé fotografie, nákresy, výkresy a obrazová schémata. Vyšlo v červnu 2008. Náklad: 1.100 ks.

     Cena: 165 Kč Vyprodáno! V prosinci 2012 vyšlo aktualizované a rozšířené vydání!

 

Opevnění Jindřichohradecka z let 1936 - 1938

    Jedná se vůbec o první práci, která vyšla o opevnění na Jindřichohradecku. Přináší doposud nezveřejněná fakta o lehkém opevnění vybudovaném v letech 1936 - 1938 v oblasti mezi Třeboní a Starým Městem pod Landštejnem a jeho přípravách na obranu v září 1938. Předkládá rozsáhlé informace o výstavbě lehkého opevnění na Novobystřicku, Třeboňsku, u Stráže nad Nežárkou, Lásenice a Strmilova. Popisuje úseky IV.a, IV.b a H-43, 186, 185, 184, 168, 166, 162 včetně výstavby zvláštních technických zařízení na okrese J. Hradec a Třeboň. Nechybí ani kapitoly o budování polního opevnění a překážek, kapitola o tzv. květnové mobilizaci a pracovních jednotkách.

    Příprava této publikace si vyžádala více než deset let soustavné práce v archivech, ale hlavně přímo v terénu, kde bylo potřeba nalézt, popsat a zmapovat přes 350 objektů, desítky kulometných stanovišť a kilometry zákopů. Některé informace jsou zde uveřejněny vůbec poprvé.

    Autor vycházel především z archivních materiálů, které objevil ve Vojenském historickém archivu v Praze a z vlastních terénních průzkumů. Práce je věnována všem, kteří v září 1938 stáli na tomto kousku českého pohraničí se zbraní v ruce a byli připraveni ho hájit za jakoukoliv cenu.

    Publikace má 272 stran formátu A5 na křídovém papíře a je doplněna více než sto obrázky (černobílými i barevnými): doposud nepublikovanými dobovými fotografiemi, mapkami s vyznačenými objekty lehkého opevnění, protitankovými překážkami a zákopy (celkem 31 stran map měřítka 1:10.000), výkresy a nákresy. Vyšlo v srpnu 2007. Náklad: 2.000 ks.

     Cena: 239 Kč Před vyprodáním! V případě zájmu o knihu kontaktujte co nejdříve!!!!

     Křest knihy 14. října 2007 v Lesním hotelu Peršlák

 

Příprava obrany Jindřichohradecka v roce 1938

    Zabývá se otázkou připravenosti jihovýchodních Čech na obranu před útokem nacistického Německa na přelomu září a října 1938. Přináší nové a dodnes nikde nezveřejněné informace, postřehy a pohledy na celou problematiku. Pojednává o jednotkách čs. armády zasazených v této oblasti a jejich výzbroji, o obsazování opevnění a životě vojáků na linii LO. Podrobně je zde rozebrána otázka protitankové a protiletadlové obrany a situace čs. dělostřelectva v jihovýchodních Čechách. Nechybí ani kapitoly o ozbrojených střetech mezi čs. brannou mocí a sudetoněmeckými záškodníky a pomnichovském vývoji v tomto regionu. Svou samostatnou kapitolu tu mají i útvary Wehrmachtu, které počátkem října 1938 obsazovaly pohraničí Jindřichohradecka. Součástí jsou vzpomínky pamětníků, přímých účastníků mobilizace a texty doplňují dokumenty - opisy zajímavých rozkazů a hlášení z té doby. Závěrečná kapitola je věnována osudům opevnění od Mnichova do dneška a popisuje současný stav jednotlivých úseků.

    Publikace má 218 stran formátu A5 na křídovém papíře a je doplněna více než sto fotografiemi, z velké části dobovými a doposud nikde nepublikovanými, výkresy a mapkami. Vyšlo v prosinci 2007. Náklad: 2.150 ks.

    Cena: 165 Kč

 

Muzeum čs. opevnění Klášter - průvodce muzeem (1. vydání)

   Vydáno u příležitosti 20. výročí založení muzea. Brožura seznamuje čtenáře s výstavbou opevnění na Jindřichohradecku a s přípravami na jeho obranu v období tzv. mnichovské krize, s budováním opevnění v prostoru rybník Osika - Staré Město p. L. a především s Muzeem čs. opevnění Klášter.

Publikace má 16 stran formátu A4, černobílé i barevné fotografie, výkresy, mapu. První vydání. Vyšlo v červenci 2012. Náklad: 2.000 ks.

      Cena: 35 Kč Vyprodáno! V dubnu 2015 vyšlo druhé upravené vydání!

 

Nakladatelství EDICE 1938 vydalo také řadu pohledů, které naleznete ZDE

Nabízené publikace si můžete objednat na emailové adrese:

opevneni.jindrichohradecka@seznam.cz

Vydává: Miloslav Sviták, vydavatelství a nakladatelství "EDICE 1938", Vídeňská 31/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt: mobil 728 043 746, 606 102 350; email: svitak.miloslav@seznam.cz

Zpět na úvod