6. července 2012 - ukázka výzbroje, výstroje a činnosti resortních složek Stráže obrany státu

 

 

6. července 2012 - Muzeum čs. opevnění Klášter - ukázka výzbroje, výstroje a činnosti resortních složek Stráže obrany státu.