8. března 2013 - Ovčárna u Nové Bystřice, Číměř

 

 

    V prostoru Ovčárna nad Novou Bystřicí a severně od Číměře proběhl průzkum lehkého opevnění a terénu za účelem přípravy dalších obrazů z cyklu "Obrazy z nebojované války 1938", které zachycují nikdy neuskutečněný válečný konflikt mezi ČSR a Německem. Obrazy jsou samozřejmě fikcí, ale postavené na reálném základu, neboť vycházejí z konkrétních bojových situací, ke kterým mohlo v říjnu 1938 - pokud by tehdy vypukla válka - skutečně dojít. První tři obrazy vznikly na podzim 2012 a byly publikovány v knize "Boj v lehkém opevnění". Nyní jejich autor, Ondřej Soukup, připravuje novou trojici obrazů. Ty budou poprvé představeny na vernisáži výstavy "Opevnění Novobystřicka z let 1936 - 1938 v zrcadle času", která proběhne v pátek 17. května 2013 v rámci akcí, které pořádá Muzeum čs. opevnění Klášter u příležitosti 75. výročí mobilizace čs. armády.

Nad Ovčárnou. Jak by vypadal útok německé armády v tomto prostoru? To mají za cíl zachytit nové obrazy Ondřeje Soukupa.

Malíř Ondřej Soukup ve fotografické pozici. Vyfotografovat krajinu tak, aby mu pořízené záběry vyhovovaly jako předloha k zhotovení obrazů, bývá někdy náročné.

Foto: Miloslav Sviták, Ondřej Soukup