17. května 2013 - vernisáž výstavy "Opevnění Novobystřicka z let 1936 - 1938 v zrcadle času"

 

 

17. května 2013 - vernisáž výstavy "Opevnění Novobystřicka z let 1936 - 1938 v zrcadle času". Výstava dobových a současných fotografií objektů lehkého opevnění a obrazů z "Nebojované války 1938" malíře Ondřeje Soukupa.

    Od pohnutého roku 1938, který se do českých dějin zapsal přijetím mnichovského diktátu a následným odstoupením pohraničních území nacistickému Německu, nás dělí již 75 let. Památky na toto období můžeme nalézt dodnes. Jde o předválečné opevnění, jehož objekty nám stále připomínají tuto sice smutnou, ale zároveň i hrdou etapu naší novodobé historie. Ne jinak tomu je i na Novobystřicku. Od léta 1936 do podzimu 1938 bylo v prostoru mezi Staňkovským rybníkem a Starým Městem pod Landštejnem vybetonováno 159 objektů lehkého opevnění, které měly na podzim 1938 pomoci zadržet mohutný nápor německé armády. Vojáci jindřichohradeckého pěšího pluku 29, kteří ho obsazovali, dostali tehdy rozkaz hájit jej do sebeobětování. Do opevnění přicházeli v průběhu září 1938 s nadšením a s odhodláním bránit republiku. Za několik týdnů poté, počátkem října, ho museli vyklidit a na základě dohody sjednané v Mnichově jej bez boje předat i s celým jindřichohradeckým pohraničím Německu. Po záboru pohraničí pochopitelně opevnění neuniklo pozornosti německých vojáků, kteří ho zkoumali a pořídili množství fotografií. Paradoxně jen díky Wehrmachtu můžeme dnes obdivovat naše opevnění na celé řadě dobových snímků v tom stavu, v jakém jej zanechali při svém odchodu příslušníci čs. armády. Tyto mnohdy unikátní fotografie nám ukazují to, co už nikdy v reálu nespatříme: zákopy, překážky, maskování a hlavně okolní krajinu, která se za oněch 75 let mnohdy radikálně změnila. Ne náhodou jsem dal této výstavě název „Opevnění Novobystřicka v zrcadle času“. Mým cílem bylo zachytit proměny objektů opevnění a zdejší krajiny během desetiletí a srovnat jejich podobu z podzimu 1938 se současností, takže často vznikly zajímavé kontrasty.
    Ať už se dnes naše předválečné opevnění nachází v jakémkoliv stavu, je tu stále s námi. Připomíná nám dobu plnou nadšení a hrdosti, kdy se chtěl náš národ postavit na obranu před nacistickým Německem a hájit svou státní suverenitu. Ukazuje nám pracovitost a zručnost našich předků, technickou a průmyslovou vyspělost tehdejšího Československa a především statečnost a odvahu našich dědů, tehdejších vojáků československé armády.

    Tato výstava by nevznikla bez pomoci kolegů, kteří mi laskavě poskytli dobové fotografie. Jsou to: Jan Lakosil a Tomáš Svoboda, Marián Khandl, Martin Nič. Jim patří mé upřímné poděkování.

    Výstava vznikla za podpory Města Nová Bystřice.

Miloslav Sviták,
Muzeum čs. opevnění Klášter

Pozvání na vernisáž přijal Tomáš Křivánek ze Základní umělecké školy J. Hradec, který na úvod vernisáže zahrál několik skladeb na akordeon.

Tomáš Křivánek.

Úvodní slovo autora výstavy Miloslava Svitáka.

Miloslav Sviták poté přítomné seznámil s vystavenými dobovými fotografiemi objektů lehkého opevnění.

Po úvodních slovech se mohli účastníci vernisáže seznámit s výstavou.