Obsah knihy Boj v lehkém opevnění:

Kapitola:

I. Lehké opevnění.

II. Směrnice pro použití lehkých železobetonových stanovišť (typu 1937) pro opevnění hranic.

III. Květnová mobilizace  – mimořádná příležitost k výcviku v lehkém opevnění.

IV. Pokyny pro boj a službu v lehkém opevnění (přepis originálních směrnic vydaných velitelstvím I. sboru).

V. Desatero pro velitele objektu LO, čety, rot, praporu.

VI. Útok na stálá opevnění – možnosti (doslovný přepis směrnic vydaných Hlavním štábem o způsobech napadení objektů lehkého opevnění ze strany německé armády).

VII. Zvláštní cvičení v lehkém opevnění (provedení cvičení na linii lehkého opevnění u Slaného v září 1938 a zjištění slabin lehkého opevnění).

VIII. Budování polního opevnění, výstavba překážek.

IX. Pozor tanky! (způsoby boje s tanky nepřítele na linii lehkého opevnění – od průbojného střeliva, přes kanony proti útočné vozbě až po použití improvizovaných prostředků).

X. Dosavadní shrnutí – úvahy (jaké měly objekty lehkého opevnění slabiny, aktivní i pasivní obrana objektů).

XI. Boj v lehkém opevnění (taktika obránce a útočníka při boji na hlavním obranném postavení).

XII. HLAVNÍ OBRANNÉ POSTAVENÍ – ILUZE A REALITA.

XIII. LEHKÉ OPEVNĚNÍ V ODPOVĚDÍCH NA ANKETU „ARMÁDA V ROCE 1938“ (poznatky o lehkém opevnění, poznatky o obsazování opevnění a výcviku osádek, příprava hlavního obranného postavení k boji, zhodnocení národnostního složení čs. armády, zhodnocení morálky čs. vojska).

XIV. PSYCHOLOGICKÁ VÝCHOVA ČS. VOJÁKA (jak bylo mužstvo čs. armády připravováno pro boj - dnes bychom řekli - z psychologické stránky, propaganda v čs. armádě).

XV. JAKÁ BYLA NĚMECKÁ ARMÁDA V ROCE 1938?

    Kniha má 300 stran formátu A5 na křídovém papíře, z toho 6 stran barevných obrazových příloh. Součástí je 109 fotografií (dobových i současných), nákresů a schémat.

Zpět