Křest knihy 14. října 2007 v Lesním hotelu Peršlák

 

V neděli 14. října proběhl v Lesním hotelu Peršlák u Nové Bystřice křest knihy „Opevnění Jindřichohradecka z let 1936 - 1938“. Akce začala ve 14 hodin v salonku hotelu prezentací knihy, kde přítomné hosty nejprve přivítal pan Marcus Hauser, majitel hotelu. Poté Miloslav Sviták, autor knihy, vysvětlil vznik celé publikace. Závěrečná slova pronesl podplukovník Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu v Praze.

Vlastní křest knihy u Kamene republiky provedl Marcus Hauser za účasti pana pplk. Eduarda Stehlíka. Po pietním aktu u Kamene republiky, k němuž členové Klubu vojenské historie pěší pluk 29 "Plk. J. J. Švece" položili kytici se stuhou v národních barvách, proběhl slavnostní přípitek. Pak následoval v sále hotelu slavnostní raut, kde pokračovala diskuze. V salonku byla otevřena i malá výstavka výzbroje a výstroje čs. předválečné armády.

Slavnostní prezentace se zúčastnilo kolem třiceti pozvaných hostů, většinou osobností jindřichohradeckého regionu. Pozvání kromě podplukovníka Stehlíka přijal i pan Martin Vaňourek, autor několika publikací o čs. opevnění. Velmi potěšila návštěva starosty Nové Bystřice, pana Jiřího Zimoly. Na akci přijela i paní Olga Kasalová (otec jejího manžela - stavitel Bohumil Kasal - se významným způsobem podílel na výstavbě opevnění v jižních Čechách).

křest knihy u Kamene republiky - šampaňského se chopil Marcus Hauser

Výstavka zbraní a výstroje čs. armády v salonku Lesního hotelu Peršlák.   Prezentace knihy - zleva: Miloslav Sviták, Eduard Stehlík, Marcus Hauser.   Křest knihy u Kamene republiky.   Z pietního aktu u Kamene republiky.   Čestná stráž.   Křtu knihy se zúčastnila i Olga Kasalová.