Miloslav Sviták (*1975)

 Narodil se v Jindřichově Hradci, kde také žije a pracuje. Otázka obrany Československa v roce 1938 ho zajímá od dětství. Ve svých 15 letech zahájil bádání v Okresním muzeu J. Hradec a ve Státním okresním archivu J. Hradec. Po dosažení 18 let začal navštěvovat Vojenský historický archiv v Praze.

V létě 1993 rekonstruoval objekt lehkého opevnění nedaleko od obce Klášter II na Novobystřicku a v září téhož roku, u příležitosti 55. výročí mobilizace čs. armády a mnichovského diktátu, jej zpřístupnil jako Muzeum čs. opevnění Klášter. Kladl si za cíl seznámit veřejnost s čs. předválečnou armádou, opevněním a s otázkou obrany Československa na podzim 1938. V té době zahájil i publikační činnost a každoročně pořádá několik akcí, jako jsou přednášky a výlety po linii opevnění.

V září 1994 zpřístupnil v Muzeum čs. opevnění Klášter druhý expoziční objekt. Od té doby je muzeum otevřeno každou sezónu.

Svou první knihu Opevnění Jindřichohradecka z let 1936 - 1938 vydal v létě 2007. Na konci téhož roku představil čtenářům svou druhou knihu Příprava obrany Jindřichohradecka v září 1938. V létě 2008 přišel s publikací Boj v lehkém opevnění, kterou přijala čtenářská veřejnost s nadšením, neboť byla jiná než do té doby vydaná díla o čs. opevnění a popisovala, jak mělo být lehké opevnění na podzim 1938 hájeno a jakým způsobem ho měla německá armáda dobývat. Nevyhýbala se ani otázkám slabin lehkého opevnění.

Od počátku roku 2010 buduje v prostorách 1. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci, které si pronajal, Muzeum čs. armády 1938 a v červnu téhož roku jej otevřel veřejnosti.

Na konci roku 2012 vydal druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Boj v lehkém opevnění a v roce 2013 se pustil do vzpomínkových akcí u příležitosti 75. výročí mobilizace čs. armády.