12. března 2015 - přednáška o čs. armádě z let 1920 - 1938

 

 

 

12. března 2015 proběhla v J. Hradci přednáška pro organizaci LORM, sdružující sluchově a zrakově postižené. Miloslav Sviták, provozovatel Muzea čs. opevnění Klášter a Muzea čs. armády, tu pohovořil o historii naší armády z let 1920 - 1938, o budování opevnění na Jindřichohradecku a o přípravách na jeho obranu v září 1938. Přinesl i několik exponátů, které si posluchači mohli vzít i do rukou a prohlédnout. Zájem o téma byl obrovský, stejně jako minulý rok, kdy členové této organizace navštívili naši vojenskou expozici na jindřichohradeckém zámku.

http://www.lorm.cz/gallery/jindrichohradecky-klub-vylet-do-roku-1938/