6. květen 2014 - Slavnostní otevření válečného pohřebiště Jindřichův Hradec

 

 

 

Město Jindřichův Hradec ukončilo rekonstrukci válečného pohřebiště na městském hřbitově důstojnou vzpomínkovou akcí. Po úvodu moderátora se ujal slova starosta města Stanislav Mrvka, poté pohovořil vážený host, kterým byl předseda Senátu PČR Milan Štěch. S krátkou řečí vystoupil další významný host, zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák. Po reprodukované hudbě „Amazing grace“ zazněly tři salvy vojáků čestné stráže AČR a P. Ivo Valášek znovu vysvětil válečné pohřebiště. Vlastní akt pokládání věnců a květin se uskutečnil k hrobům z období 1. světové války, k Památníku kříže z kóty 363 od Cebrova 1916, Pomníku Pětasedmdesátníků a k Pomníku Rudoarmějců. Poté se účastníci akce přesunuli na Vojenský útvar 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta Jindřichův Hradec a zapsali se do pamětní knihy města Jindřichův Hradec a pamětní knihy 44. lehkého motorizovaného praporu. Jedním z významných hostů byl také zástupce vojenského a leteckého přidělence Ruské Federace v České republice mjr. Alexander Fedyaev. Vzpomínkové akce se zúčastnil i Klub vojenské historie 29. pěší pluk "Plk. J.J. Švece" J. Hradec, který vyslal čestnou stráž v historických uniformách a položil kytice k památníkům.

Zobrazit televizní pořad: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/271987-kdo-lezi-na-jindrichohradeckem-pohrebisti-prozradi-nove-rozety/

 

Úvodní slovo moderátora.

Proslov starosty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky.

Slovo římskokatolického kněze P. Ivo Valáška.

Svěcení hrobů.

Kytice od předsedy Senátu PČR Milana Štěcha.

Kytice od Klubu vojenské historie pěší pluk 29 "Plk. J. J. Švece" J. Hradec.

Památník Rudoarmějců.

Památník příslušníků 75. pěšího pluku, kteří padli ve válkách od roku 1866 (prusko-rakouská válka, Itálie, dále pak Bosna a Hercegovina, bojiště 1. světové války v Srbsku, Rusku a Itálii) až do roku 1919 (boje o Těšínsko a Slovensko). Pomník byl odhalen v r. 1912 před Novými kasárnami v Jindřichově Hradci, odkud musel v r. 1925 ustoupit na Nový hřbitov, kde se nachází dodnes.

Kříž z haličské fronty, kóty 363 od vesnice Cebrov. Ke kříži sochař R. Kabeš zbudoval podstavec s andělem a padlým bojovníkem. Kříž nese stopy od kulometné a dělostřelecké palby (dělostřelbou uraženo levé břevno kříže).

Po skončení slavnostního aktu na Novém hřbitově jsme se přesunuli do Žižkových kasáren, sídla 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta, kde proběhl zápis hostů do pamětní knihy města Jindřichův Hradec a pamětní knihy 44. lehkého motorizovaného praporu.

Kříž z kóty 363 od Cebrova, kde v roce 1916 sváděli příslušníci 75. pěšího pluku urputné boje. Fotografii jsem si dovolil doplnit nesmrtelnou básní Mrtví od Jana Skácela.