19. března 2014 - Nález protitankových překážek z roku 1938 na Novobystřicku.

Květen 2014 - Vystavení nálezu v Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec

 

 

 

Země 75 let ukrývala torza protitankových překážek

Nález protitankových překážek z roku 1938

V polovině března tohoto roku byla přímo v pásmu lehkého opevnění, budovaném na Novobystřicku v létě 1938 na obranu před útokem nacistického Německa, objevena torza 4 kusů protitankových překážek, tzv. rozsocháčů. Zřejmě je zde po mnichovské kapitulaci zakopali naši vojáci, kteří už neměli čas evakuovat je do vnitrozemí.

Výstavba překážek v září 1938

Protitankové rozsocháče byly v úseku mezi Osikou a Starým Městem p. L. zřizovány ve zrychleném tempu od 13. září 1938 v rámci výstavby lehkého opevnění, aby zde uzavřely veškeré cesty a prostory vhodné pro útok německých tanků. Lokálka je dopravovala na nádraží Hůrky a jen k 14. září 1938 se jich tu nacházelo téměř 3.000. Ty pak byly všemi možnými prostředky, mimo jiné i selskými povozy místních německých rolníků, rozváženy na místa určení a tam montovány. Jejich instalaci v terénu tehdy prováděli nejenom vojáci, ale i civilní pracovníci z řad obyvatelstva z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jen od 13. do 21. září 1938 se podařilo po zmíněném úseku rozvést 2.000 kusů těchto překážek.

Rozsocháč tvořily tři do kříže spojené ocelové úhelníky dlouhé 210 cm. Po zkompletování vážil rozsocháč 230 kg a odolával nájezdu tanku v jakékoliv poloze. Na dobové fotografii již smontované rozsocháče v prostoru Starého Města pod Landštejnem.

Nalézt se podařilo celkem 4 úhelníky. Jde vždy o prostřední úhelník, který se ke zbylým dvěma přišroubovával až na místě.

Z tisíců kusů postavených překážek se dochovala jen torza

Po mnichovském diktátu, když bylo jasné, že Německu připadne i pohraničí Jindřichohradecka, začala jejich horečná demontáž a evakuace do vnitrozemí. Drtivou většinu z nich se však odvézt nepodařilo a po záboru Novobystřicka padly do rukou německé armády. Z těchto důvodů můžeme tento objev směle považovat za zcela unikátní. Nález bude symbolicky zkompletován a vystaven v Muzeu čs. armády 1938, které se nachází na Státním hradu a zámku J. Hradec. Celá událost má pro nás i osobní význam, neboť se jedná o rozsocháče, které se na Novobystřicku prokazatelně nacházely, a navíc v místě, kde leží i naše Muzeum čs. opevnění Klášter. Překážky jsme přitom objevili v době, kdy si náš stát připomínal 75. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Miloslav Sviták

 


.

"Z darů naší země" - nález dílů rozsocháčů.

 

 

 

Vystavení nalezených částí protitankových rozsocháčů v Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec

Části protitankových rozsocháčů, které jsme nalezli v březnu 2014 v lokalitě Klášter u Nové Bystřice, byly symbolicky zkompletovány a vystaveny v Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec. Z několika možností, jak vykopávku vystavit, jsme nakonec vybrali variantu, že díly jsme jen zbavili hrubých nečistot a sestavili je do rozsocháče. Domníváme se, že tím nejlépe vynikne povaha nálezu jako "archeologické" vykopávky. V této podobě byl rozsocháč poprvé představen veřejnosti 16. května 2014.

Miloslav Sviták

 

 

.

Březnový nález v nové expozici Muzea čs. armády 1938 J. Hradec.