7. května 2013 - přednáška Miloslava Svitáka "Opevnění Třeboňska z let 1936 - 1938"

 

 

7. května 2013: Třeboň - Břilice, Obecní hostinec - přednáška Miloslava Svitáka "Opevnění Třeboňska z let 1936 - 1938"

    Na letošní rok připadá 75. výročí mobilizace čs. armády a mnichovského diktátu. Tyto události se výrazně dotkly i oblasti Třeboňska. Třebaže tuto lokalitu nepovažovalo vedení čs. armády za takticky nejdůležitější – narozdíl od Novobystřicka, které představovalo prioritu v plánech na obranu jihovýchodních Čech – přeci jenom byla v roce 1936, a především v létě 1938, celá oblast Třeboňska důkladně opevňována.

    V polovině června 1938 tu začala rozsáhlá výstavba lehkého opevnění, kterou ukončilo přijetí mnichovského diktátu 30. září 1938. Během tohoto období bylo jen mezi obcemi Staňkov a Branná vybetonováno 77 objektů, tzv. řopíků, a dalších 50 jich bylo zrealizováno od Branné až po Borovany. V týlu, severně od Třeboně, pak bylo budováno druhé obranné postavení, které se opíralo o soustavu rybníků, vedoucích od rybníka Rožmberk po Dvořiště.

    Jak probíhala výstavba opevnění v tomto prostoru, jaká další obranná zařízení zde byla budována, které vojenské jednotky oblast Třeboňska obsazovaly a jakou obrannou strategii tu vedení čs. armády zvolilo, s tím na přednášce nazvané „Opevnění Třeboňska z let 1936 – 1938“, která se uskutečnila v úterý 7. května od 18:00 hod. v Obecním hostinci v Břilicích, seznámil přítomné Miloslav Sviták.

    Akce byla podniknuta ve spolupráci s Městem Třeboň. Zájem o toto téma byl značný a v sále hostince se sešlo 63 posluchačů.

Mezi obcemi Staňkov a Branná se stihlo v létě 1938 vybetonovat 77 objektů lehkého opevnění. Z tohoto množství se do dnešních dnů dochovaly jen 3. Zbytek byl během nacistické okupace odstřelen a jejich trosky postupně zahlazeny. Jeden ze zachovaných objektů spatříme u hájovny nedaleko od Purkrabského rybníka.