Vzpomínková slavnost u příležitosti 100. výročí narození četaře Františka Peltána

 

    V sobotu 6. dubna 2013 jsme si připomněli významného účastníka II. odboje, radiotelegrafistu odbojové skupiny "Tří králů" a rodáka z Jindřichova Hradce Františka Peltána. V 10 hod. započala vzpomínková slavnost před jeho rodným domem v ulici 9. května, kde byla tomuto významnému představiteli protinacistického odboje odhalena pamětní deska. Společně s Československou obcí legionářskou - Jednotou bratra Stanislava Berana, 44. lehkým motorizovaným praporem "Generála Josefa Ereta" J. Hradec se akce zúčastnil i Klub vojenské historie pěší pluk 29 "Plk. J. J. Švece" J. Hradec, jehož členové vytvořili stráž u praporu 44. lehkého motorizovaného praporu. Zde je několik fotografií z této vzpomínkové slavnosti.

 

Slavnostní tribuna s hosty.

Prapor 44. lehkého motorizovaného praporu "Generála Josefa Ereta" J. Hradec s historickou jednotkou pěšího pluku 29 "Plk. J. J. Švece" J. Hradec.

Rodný dům četaře Františka Peltána.

Slavnostní salva.

Čestná stráž historické jednotky pěšího pluku 29 u praporu 44. lehkého motorizovaného praporu J. Hradec.

Nově odhalená pamětní deska na rodném domě četaře Františka Peltána.

Četaři Františku Peltánovi byla při této příležitosti posmrtně udělena hodnost kapitána.

Příslušník jindřichohradeckého pěšího pluku 29 "Plk. J. J. Švece", jehož velitelem byl v září 1938 plk. gšt. Josef Eret, mezi příslušníky jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu, který byl v roce 2011 pojmenován právě po Josefu Eretovi.

Ukázka bojové techniky 44. lehkého motorizovaného praporu "Generála Josefa Ereta" v ulici 9. května.

Foto: Eva Svitáková

Zpět na úvod