5. dubna 2013 - vernisáž výstavy "Válka v obrazech"

 

 

5. dubna 2013 - vernisáž výstavy "Válka v obrazech". Výstava obrazů z bojů za 2. světové války, letecké bitvy nad Jindřichohradeckem 1944 a ilustrací z "Nebojované války 1938" malíře Ondřeje Soukupa.

Z vernisáže.

Úvodní slovo malíře Ondřeje Soukupa, autora obrazů.

Jiří Soukup (vpravo) hovoří o vzniku leteckých obrazů, účasti čs. letců v RAF za 2. svět. války a o letecké bitvě nad Jindřichohradeckem v roce 1944.

Miloslav Sviták (vlevo) hovoří o vzniku "Obrazů z nebojované války 1938" a o přípravách čs. armády na obranu Československa v září 1938.

Po úvodních slovech se mohli účastníci vernisáže seznámit s vystavenými obrazy.

Ze slavnostního rautu.

Pozvání přijal i starosta J. Hradce Stanislav Mrvka (uprostřed)

U obrazů z "Nebojované války 1938". Zleva: Jiří Soukup, Ondřej Soukup, Miloslav Sviták.