26. října 2013 - rozšířená prohlídka Muzea čs. opevnění Klášter u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československa

 

 

Sobota 26. října 2013: Muzeum čs. opevnění Klášter - rozšířená prohlídka muzea u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československa

    Letní teplota 20 °C, jasno a slunečno. Takové počasí doprovázelo poslední akci Muzea čs. opevnění Klášter v tomto roce, při které si mohli návštěvníci prohlédnout oba expoziční objekty. Muzeum si tím připomnělo 95. výročí vzniku samostatného československého státu a zároveň touto akcí zakončilo letošní sezónu.

    Bohužel, toto byla jedna z mála akcí věnovaných vzniku republiky. Ani veřejnoprávní média se kulatým výročím čs. samostatnosti příliš nezaobírala. Je to možná způsobené tím, že věnovala svou pozornost volbám a z toho plynoucím politickým třenicím. Naši dobrovolníci, kteří během 1. světové války bojovali v řadách čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii za naši samostatnost, si tak budou muset počkat na jiné výročí, aby si jich média všimla. Možná, že se tak stane za pět let u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, ale obávám se, že budou opět nějaké volby, a povolební tahanice, třenice a šarvátky opět zastíní, možná i záměrně, památku všech, kteří v letech 1914 - 1918 bojovali a položili své životy za naši svobodu. Vždyť proč si taková výročí připomínat... Jsme přece národ malý, ubohý a méněcenný... Je mnoho těch, kteří nám právě takový obraz českého národa chtějí vnutit. Záleží jen na nás, jestli se s ním ztotožníme.

Návštěvníci u hlavního expozičního objektu č. 159

Provozovatel muzea Miloslav Sviták provádí výklad u hlavního expozičního objektu.

Velký zájem vzbudil i druhý expoziční objekt muzea č. 157, uvedený do stavu komunistické reaktivace.

Průvodce předvádí v objektu č. 157 manipulaci se "strakonickou" kulometnou lafetou.

Pohled přes vchodovou střílnu.

Ve spojovacím zákopu.