20. dubna 2013 - jarní výšlap s Miloslavem Svitákem "Po stopách obránců Novobystřicka z roku 1938"

 

 

20. dubna 2013: Nová Bystřice, vlastivědný výlet po objektech lehkého opevnění "Po stopách obránců Novobystřicka z roku 1938". Akci pořádalo Muzeum čs. opevnění Klášter ve spolupráci s Městem Nová Bystřice.

    Sobotní zamračená obloha, hrozící každý okamžik deštěm, od výletů spíše odrazovala. O to větší překvapení nastalo, když se před základní školou v N. Bystřici, kde byl naplánován sraz účastníků jarního výšlapu po lehkém opevnění, sešlo téměř padesát lidí, což předčilo všechna očekávání. Zájemci byli všech věkových kategorií, dohromady 23 dospělých a stejný počet dětí, kteří se sem sjeli z různých končin jižních Čech a nejen odtud - byl mezi námi i jeden Francouz, takže akce měla mezinárodní účast. S touto naprosto bezvadnou a pohodovou partičkou, dychtící po znalostech o opevnění a vojenské historii, jsme krátce po deváté hodině ranní vyrazili z N. Bystřice směrem nad osadu Ovčárna, kde se po okraji lesa táhne hlavní obranné postavení z let 1936 a 1938. Tam byla také uskutečněna zastávka u prvního objektu, odstřelené pevnůstky typu 1936, kde Miloslav Sviták, organizátor akce, seznámil přítomné se začátky výstavby opevnění v předválečném Československu a s tehdejší mezinárodní situací.

    Poté následovalo seznámení s objekty typu 1937 a s jejich budováním na Jindřichohradecku. Nezapomněli jsme ani na památný kámen s nápisem, datovaný 10.9. 1938, který leží za jedním z řopíků nad Ovčárnou, v tehdejším centru obrany celých jihovýchodních Čech. Po shlédnutí spojovacího zákopu u objektu č. 238, stojícího poblíž silnice N. Bystřice - J. Hradec, který se tu dochoval ze září 1938, jsme překročili tuto frekventovanou komunikaci a pokračovali k lyžařské sjezdovce u Hradiště, kde na účastníky čekala prohlídka šikmého objektu č. 242 s dalším památným kamenem s nápisem ČSR a hlavně nejzajímavějšího řopíku v celých jihovýchodních Čechách - lomeného objektu č. 243 s depresní střílnou, jehož návštěva všechny přítomné velmi zaujala. Odtud jsme se vydali k silnici vedoucí z Hradiště do N. Bystřice a naší poslední zastávkou byla "šestatřicítka" typu C, opatřená kamufláží.

    Na výšlapu dlouhém přibližně 6 km jsme shlédli 8 objektů a pozůstatky zákopů vykopaných za zářijové mobilizace 1938 příslušníky pěšího pluku 29 J. Hradec. U všech objektů byl proveden odborný výklad doplněný ukázkou map, fotografií a výkresů. Akce byla určena nejen dospělým, ale především dětem. A abychom se přesvědčili, zda si děti z výkladu něco zapamatovaly, byla pro ně připravena malá soutěž, při níž odpovídaly někdy i na hodně záludné otázky. Byli jsme však překvapeni, jak děti vzaly celou soutěž vážně, bedlivě poslouchaly a hlavně, odpovídaly na otázky správně. Jako odměnu získaly sadu pohlednic a publikace o opevnění Jindřichohradecka. Každý návštěvník pak obdržel pamětní pohlednici vydanou u příležitosti 75. výročí mobilizace čs. armády.

Účastníci vlastivědného výletu před základní školou v Nové Bystřici.

Úvodní slovo Miloslava Svitáka, organizátora akce.

Nad Ovčárnou.

První zastavení bylo u odstřeleného objektu typu 1936 B, č. 308.

U pevnůstky č. 232 se účastníci výšlapu seznámili s výstavbou objektů typu 1937 na Jindřichohradecku.

Objekt č. 235 typu A-180Z.

U objektu č. 235. Naprostá většina řopíků stojících nad Ovčárnou byla za komunistického režimu, na přelomu 50. a 60. let, opatřena tzv. protiatomovou ochranou. Zde si děti se zájmem prohlížejí vstup do objektu tvořený šachtou.

Pravá strana objektu č. 235 typu A-180Z.

Organizátor akce, Miloslav Sviták, ukazuje, kde na přelomu září a října 1938 stávaly protitankové překážky.

U objektu č. 237 typu A-140N. Zde si mohly děti konečně prohlédnout interiér řopíku, neboť tento objekt je jedním z mála, který nebyl opatřen tzv. protiatomovou ochranou a nemusí se do něho vstupovat šachtou.

U objektu č. 237.

Účastníci výšlapu obdrželi u objektu č. 237 na památku pohlednici, na níž je zachycen tento řopík ve stavu z října 1938, a mohli si tak udělat představu o jeho tehdejší podobě.

Prohlídka pozůstatku spojovacího zákopu vykopaného koncem září 1938, který vedl k objektu č. 238.

Pravá strana objektu č. 238, typ A-200Z.

U objektu č. 238, který leží poblíž silnice N. Bystřice - J. Hradec, jsme se rozloučili s prostorem Ovčárna a vydali se k sjezdovce pod Hradištěm.

U sjezdovky na nás čekal velmi zajímavý objekt č. 243 typu A-180Z lomený vlevo s depresní střílnou, který stojí v prudkém svahu.

Akce byla zakončena u objektu typu 1936 C u silnice Hradiště - N. Bystřice.

Podobné barevné schéma a tvary jednotlivých polí byly u objektů typu 1936, budovaných na Novobystřicku, skutečně používány.

Pro děti byla uspořádána vědomostní soutěž. Děti, které si z výkladu hodně zapamatovaly a správně zodpověděly nejvíce otázek, byly obdarovány publikacemi o opevnění na Jindřichohradecku. Možno říci, že knihy putovaly ke skutečným zájemcům o naší novodobou historii.

Závěrem obdrželi všichni účastníci pamětní pohlednici vydanou u příležitosti 75. výročí mobilizace čs. armády.

Foto: Eva Svitáková, Muzeum čs. opevnění Klášter