Velká prohlídka Muzea čs. opevnění Klášter ve dnech 5., 6. a 7. července 2002

 

První červencový víkend, 5., 6. a 7. července, pořádalo Muzeum čs. opevnění Klášter II velkou prohlídku, a to na počest 10. výročí svého založení. V těchto svátečních a slunných dnech zde mohli návštěvníci shlédnout v obou zpřístupněných objektech rozšířenou expozici a měli tak šanci spatřit exponáty, které během běžných prohlídek nejsou veřejnosti přístupné. Jednalo se hlavně o kulometnou lafetu vz. 37 ze zbrojovky Brno, oba originální lehké kulomety vz. 26, vše nainstalováno v objektu č. 158, a maketu těžkého kulometu vz. 24, stojícího u sousedního objektu č. 157. Na návštěvníky bylo připraveno i poměrně velké množství průvodců – celkem sedm, kteří turistům ukazovali tuto část české vojenské historie v stejnokrojích předválečné čs. armády a v dobovém oděvu. Turisté tak měli dojem, že se na chvíli ocitli přímo v roce 1938 a objekty je provádějí skuteční vojáci.

Za příslušníky pěšího pluku 29 zde v dobových uniformách prováděli: Miloslav Sviták, Rostislav Bláhovec, Petr Mašát, David Nejedlý a Jiří Šrail II. V dobovém civilu pak Vlastimil Budař. Hostem na akci byl Vilém Vácha, který v objektech prováděl už v roce 1997.

Akce se rozjela v pátek 5. července před desátou hodinou dopolední, jelikož již před otevřením muzea stála u hlavního expozičního objektu č. 158 fronta turistů. Během všech tří expozičních dnů nebylo jediné chvíle, kdy by v objektu č. 158 nebyla skupinka návštěvníků.

Po prohlídce kompletně vystrojeného objektu č. 158 se návštěvníci přesunuli k sousednímu objektu č. 157, u kterého se nacházela maketa těžkého kulometu vz. 24. Samotný objekt byl vybaven strakonickou lafetou v těžkém provedení. Maketa těžkého kulometu vz. 24 přitom přinesla neocenitelné služby, neboť se stala velkou atrakcí všech dětí, které si u něho za každou cenu chtěly hrát. Nikoliv tedy bez důvodu jsme tuto maketu nazvali „hračka pro děti“. Nutno podotknout, že nám děti kulomet dokázaly několikrát skoro rozebrat, což nemile nesli průvodcové, kteří ho pak museli montovat opět dohromady.

Návštěvníci se po shlédnutí objektu č. 157 odebrali k poničenému objektu č. 156, kde byl další průvodce z našeho klubu, který u náložemi zničených střílen turistům vysvětlil způsob stavby každého objektu a jeho odolnost. Návštěvníci nakonec s tímto průvodcem došli až k nedalekým zákopům, které zde příslušníci pěšího pluku 29 vykopali v září 1938.

Ne vše šlo ale přesně po drátkách, a to nyní myslím skutečně doslovně, neboť slibované a předem avizované spojení obou expozičních objektů č. 157 a 158 polními telefony se nám pro různé potíže podařilo dokončit až během soboty. Dodatečně se tak omlouváme všem, kteří už v pátek toto spojení očekávali a nalezli jen nepřipojené telefony.

Návštěvníci, kteří využili všech našich služeb a nechali se provést veškerými zajímavostmi, si z prohlídky odnesli nevšední zážitky a nové poznatky. To dosvědčuje i množství pochval, které jednotliví průvodcové obdrželi.

 

Oslava 10. výročí založení Muzea čs. opevnění Klášter II

V červnu 2002 tomu bylo 10 let od chvíle, kdy bylo založeno Muzeum čs. opevnění Klášter II. Jako každé kulaté výročí, tak i toto potřebovalo řádnou oslavu. Hold muzeu jsme vzdali jednak zmíněnou velkou prohlídkou, tak i oslavičkou na Landštejně, která proběhla večer 5. července v široko daleko známé a vyhlášené hospůdce Holubník.